O DĚTI SPORTU, z.s.

Jsme zapsaný spolek pod jménem Děti sportu, z. s. Působíme v oblasti neziskového sektoru.

Hlavním účelem a náplní spolku je podpora zdravého vývoje dětí a mládeže, zdravý životní styl, podpora vhodného trávení volného času mládeže a rozvoj volnočasových aktivit. Dále se snažíme o podporu rodin a rodičů na rodičovské dovolené. Snažíme se také o podporu rodičů malých dětí na trhu práce.


Obecně se zaměřujeme na propagaci sportovních aktivit a zdravého životního stylu dětí. Mezi další důležité cíle našeho spolku patří snaha přivést děti ke sportu, pohybovým a volnočasovým aktivitám, zdravému životnímu stylu a stravě, dále bezpečnosti při sportu a bezpečnosti při běžných životních situacích.

Proč to děláme?

„České děti jsou čím dál obéznější. Podle statistik postihuje nadváha dvacet až třicet procent z nich. Je za tím málo pohybu a katastrofální stravovací návyky.“

„Každoročně stoupá počet zraněných dětí. Mezi nejčastější úrazy naštěstí patří jen zlomeniny a pohmožděniny, ale při střetu s motorovým vozidlem dochází k velmi vážným zraněním, která si vyžádají operace i dlouhou léčbu. V České republice lékaři ročně řeší přes půl milionu úrazů dětí. Z toho kolem 500 je vážných zranění.“

„Pro většinu českých žen obnáší mateřství nutnost opustit na relativně dlouhou dobu pracovní trh, v důsledku čehož čelí ztrátě kontaktu s oborem, zastarání kvalifikace a zhoršení postavení na trhu práce. Přestože ČR náleží k zemím s vysokou zaměstnaností žen, podíl ekonomicky aktivních žen s malými dětmi je zde jedním z nejnižších. Mezi ženami s nejmladším dítětem ve věku do 5 let vykonává placenou činnost pouze 35%. Evropský průměr činí 59%, srovnatelně nízká je zaměstnanost žen s malými dětmi pouze v Maďarsku (36%) a na Slovensku (37%).“

Projekty

Neziskový spolek Děti sportu, z. s. se zaměřuje především na projekty, které by měly vést ke zkvalitnění, zlepšení a zpestření života dětí a mládeže. Spolek Děti sportu, z. s. se snaží nabídnout široké veřejnosti projekty, které přinesou znatelné výsledky, jak dětem, tak i rodičům.

1. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S POHYBOVOU AKTIVITOU

Příměstské tábory jsou denní, týdenní či měsíční pobyty dětí se zajímavým sportovním a tematickým programem, kde děti tráví celý den a na noc se vracejí domů. Děti na tábor mohou přicházet každodenně a to pouze po dobu pracovní doby rodičů (07:00 - 17:00 hod.). Tábor je vhodný pro děti ve věku od 3 do 15 let a pořádáme jej v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

2. JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - PARDUBICE A HRADEC KRÁLOVÉ

Příměstské tábory o jarních prázdninách. Program obdobný s letním příměstským táborem. Tématicky zaměřený na zimní radovánky.

3. DESATERO PROTI NADVÁZE A OBEZITĚ V DĚTSTVÍ

1. Pravidelný pohyb (přimět děti ke sportu už v raném dětství je jedním z hlavních bodů boji proti obezitě)

2. Pravidelné stravování (především nezapomínat na snídani, její vynechávání vede dítě k tomu, že o přestávkách rychle doplňuje energii sušenkami a slazenými limonádami z automatů, což vede k obezitě)

3. Dostatek ovoce a zeleniny (alespoň třikrát denně čerstvá zelenina či ovoce přispívá ke zdraví dítěte a chrání před nemocemi a škodlivými vlivy, vitaminy obsažené v ovoci a zelenině jsou důležitou součástí zdravé životosprávy)

4. Soustředit se na jídlo (provozování jiných činností při jídle - čtení, sledování televize - vede k tomu, že člověk jídla zkonzumuje mnohem více, než potřebuje, protože tyto vjemy zakryjí pocit nasycení)

5. Vyhýbat se reklamním spotům na potraviny (sledování reklamy na potraviny bývá častým spouštěčem obezity)

6. Pravidelný spánek (je pro dítě zcela zásadní, za optimální dobu spánku se považuje 6 – 8 hodin, vše se odvíjí od věku dítěte, v případě malého počtu naspaných hodin se setkáme s unaveným dítětem bez energie)

7. Dostatek mléčných výrobků (mléčné výrobky obsahují vápník, který je důležitý pro stavbu a pevnost kostí)

8. Nedržet redukční diety (nutná odborná porada s dětským lékařem, zvláště když je nutno kompletně změnit stravovací režim a návyky)

9. Zapojit se musí celá rodina (pokud se podle rad lékaře bude stravovat pouze dítě a rodina se nepřidá, očekávaného efektu pravděpodobně dosaženo nikdy nebude, nezapomínejme, že dítě je naším zrcadlem, a tím pádem kopíruje vše, co děláme my rodiče)

10. Omezit hry na počítači a sledování televize (na tyto činnosti by měl být stanoven časový limit, aktivní odpočinek by ale měl převládat)

Podpora

V případě Vašeho zájmu se budeme těšit na jakékoliv připomínky a nápady. Máte-li na Děti sportu, z. s. nějaké dotazy, kontaktuje nás. Těšíme se na Vaše příspěvky!

Děti sportu HK, z.s.
Kancelářské prostory: Semtín 80, Pardubice
Sídlo organizace: Semtín 80, Pardubice
IČ: 04175379
E-mail.: info@detinasnehu.cz

logo logo logo

Bankovní spojení: 115-604360277/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

Organizace Děti sportu HK, z.s. zapsána dne 19. června 2015 ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 10202.

Kontaktujte nás

Kancelářské prostory: Semtín 80, Pardubice
Tel.: +420 775 707 877
Tel.: +420 775 708 777
E-mail.: info@detinasnehu.cz
E-mail.: info@detisportu.cz